Actueel thema: ontzorgen herregistratie 2020

Per 1 januari 2020 gaan de nieuwe herregistratie-eisen gelden voor medisch specialisten. Er geldt een overgangsregeling: 

  • de specialist die voor 1 januari 2020 zijn registratie wil verlengen, moet voldoen aan de bestaande eisen van werkzaam zijn en deskundigheidsbevordering en aan deelname aan kwaliteitsvisitatie;

  • de specialist die vanaf 2020 zijn registratie wil verlengen, moet voldoen aan de bestaande eisen van werkzaam zijn en deskundigheidsbevordering, en daarnaast aan de eisen van evaluatie van het individuele functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. 

Nieuw: deelname aan cyclische evaluatie functioneren

Nieuw is dat je moet kunnen laten zien, dat je structureel deelneemt aan evaluatie van je functioneren, zowel individueel als ook in groepsverband.  

Ook nieuw is, dat als er twijfels bestaan over het functioneren, daar opvolging aan moet worden gegeven.

Wat wij doen

Wij helpen onze opdrachtgevers hun (IFMS, GFMS e.a.) systeem tijdig in overeenstemming te brengen met de nieuwe herregistratie-eisen. We sluiten daarmee aan op de bestaande organisatie. Het mes snijdt aan twee kanten: wij ontlasten de organisatie en nemen de zorg van herregistratie bij de organisatie weg en bieden de medisch specialist een professionele, zinvolle evaluatie van zijn functioneren aan

Meer weten? Neem contact op met:

mr. A.H. (Hein) van Zijll Langhout, 06 - 24 87 05 03, hein@ftrmanagement.nl 

mr. T. (Thomas) Rupp, 06 - 12 37 48 15, thomas@ftrmanagement.nl