• darkblurbg
    “Je werkt haast ongemerkt zélf aan je eigen ontwikkeling
    waardoor de oplossingen goed passen en iedereen zich er ook aan wil committeren. Achteraf denk je: wat hebben ze eigenlijk gedaan? Maar een ding is zeker: zonder hun begeleiding was het niet gelukt".

Wij bieden incompany trainingen en begeleiding op het gebied van samenwerking en persoonlijke ontwikkeling.

De deelnemers bepalen hierbij het vertrekpunt. Zij weten het beste wat er speelt en wat voor hen en hun organisatie belangrijk is. Wij vertellen dus niet hoe het moet of hoe het hoort. Onze interventies zijn er op gericht om de deelnemers in staat te stellen om zich te ontwikkelen en oplossingen te kiezen en succesvol in de praktijk te brengen.

Bij de trainingen ligt de nadruk op ontwikkeling. De driedaagse bij een maatschappelijke organisatie is een onvergetelijke ervaring en een unieke manier van leren.

Met onze procesbegeleiding betrekken we alle collega’s via een vast format van zes korte stappen bij de keuze, implementatie en evaluatie van concrete oplossingen.

 

FTR training

 

Meer informatie

FTR begeleiding & advies

 

Meer informatie

Heb je vragen? Neem contact op

Heb je een klacht? Klik hier