Actueel thema: ontzorgen herregistratie 2020

Per 1 januari 2020 gaan de nieuwe herregistratie-eisen gelden voor medisch specialisten. Een aanvraag na 1 januari 2020 wordt beoordeeld op basis van de vijf voorafgaande jaren. De CGS heeft de inwerkingtreding bewust uitgesteld om medisch specialisten voldoende gelegenheid te geven om aan de eisen te kunnen voldoen.

Een leven lang leren: niet alleen registreren, ook doen.

Kern van de wijziging van de herregistratie-eisen is dat je kunt laten zien dat je hebt gereflecteerd op wat je verbeterpunten individueel en als groep zijn en dat je er vervolgens ook aantoonbaar iets mee hebt gedaan.

Wat wij doen (herregistratie-eis 3: individueel functioneren)

Wij verzorgen en bewaken de volledige uitvoering en administratie rondom de nieuwe eisen voor individueel functioneren waaronder het passend maken, inregelen en uitvoeren van het benodigde cyclisch evaluatiesysteem dat aan de vereisten voldoet (waaronder IFMS, POP)

Wat wij doen (herregistraie-eis 4: externe kwaliteitsevaluatie)

Wij verzorgen en bewaken de volledige uitvoering en administratie rondom de nieuwe eisen voor externe kwaliteitsevaluatie (waaronder GFMS en opstellen en begeleiding bij uitvoering van verbeterplan).

Meer weten? Neem contact op met:

mr. A.H. (Hein) van Zijll Langhout, 06 - 24 87 05 03, hein@ftrmanagement.nl 

mr. T. (Thomas) Rupp, 06 - 12 37 48 15, thomas@ftrmanagement.nl