Als medisch specialist wordt u meer en meer belast met managementtaken. Taken waar u niet voor bent opgeleid, maar die wel (vaak grote) gevolgen hebben voor de uitoefening van uw vak.  

Daarnaast is een succesvolle uitvoering van deze taken steeds meer afhankelijk van samenwerking met anderen. FTR management biedt versterking van de samenwerking door gerichte, tijdgebonden programma's en door de mogelijkheid om de uitvoering van managementvraagstukken uit te besteden. 

Bel of mail ons gerust voor een kosteloze 'quick preview' van onze werkwijze tijdens uw reguliere vergadering of voor meer informatie.

mr. A.H. (Hein) van Zijll Langhout, 0624870503, hein@ftrmanagement.nl 

mr. T. (Thomas) Rupp, 0612374815, thomas@ftrmanagement.nl